เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

     มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความเป็นเลิศ โดยมีต้นทุน และรอบเวลาส่งมอบลดลงอย่างต่อเนื่อง และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลบริษัท

     เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( ชื่อเดิม : สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ ) ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 1974 ภายใต้ข้อตกลงร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและบริษัท ญี่ปุ่น เพื่อผลิตประตูน้ำที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากบริษัทญี่ปุ่น

     กว่า 30 ปี ที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า     สินค้าของเราครอบคลุมสำหรับงานน้ำทั่วไป งานน้ำเสีย งานชลประทาน โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตน้ำตาล และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

      ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก เช่น AWWA, MSS Practice, BS, JIS, DIN รวมถึง มอก.

เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

1974 ก่อตั้งบริษัท (ร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น)
1984 ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.256/ มอก.383/ มอก.432
1986 ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก UL/ FM/ ULC
1994-95 ศึกษา และได้รับคำแนะนำระบบ TQM จากผู้เชียวชาญญี่ปุ่น (JICA)
1996 - ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ISO9002 : 1994 จาก UL
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Model Company (JAPAN-ASEAN TQM PROJECT phase I)
2001 ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จาก UL
2002 ศึกษาและได้รับคำแนะนำระบบ TPM จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
2004 ศึกษาและนำเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ TQA (Baldridge-based) มาประยุกต์ใช้
2008 ศึกษาและนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้
2010 ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 จาก UL
2011 - ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ISO14001 : 2004 จาก UL
- ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก NSF
- ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.2107-2544
2012 เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก"Siam Cast Iron Works Co., Ltd." เป็น "SCI Corporation Co., Ltd."
2017 ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบจัดการคุณภาพ ISO9001 : 2015 จาก UL
ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 จาก UL