วาล์วระบายอากาศ (แอร์วาล์ว)

     วาล์วระบายอากาศของ SCI ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศออกหรือดูดอากาศเข้าระหว่างการเติมหรือปล่อยน้ำจากเส้นท่อหรือภาชนะ และการระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อภายใต้การทำงานในสภาวะปกติ

  • a) Single small orifice 10/16/25 bar DN 25 to 150
  • b) Single large orifice 10/16/25 bar DN 50 to 150
  • c) Double orifice 10/16/25 bar with or without integral valve DN 50 to 300
  • d) High speed (Quick type) JIS B2063 DN 80 to 200
  • e) Sewage PN10 DN 80 to 300
  • f) Sewage PN16 DN 80 to 300
  • g) Combination Air Valve

วาล์วระบายอากาศ