วาล์วระบายอากาศ (แอร์วาล์ว)


     วาล์วระบายอากาศของ SCI ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายอากาศออกหรือดูดอากาศเข้าระหว่างการเติมหรือปล่อยน้ำจากเส้นท่อหรือภาชนะ และการระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อภายใต้การทำงานในสภาวะปกติ

คุณลักษณะพิเศษ
  • - ช่องระบายยาง : กั้นรั่วได้ตั้งแต่แรงดันต่ำไปจนแรงดันสูง (0.1-25.0 bar)
  • - ลูกลอย ABS : เป็นวัสดุที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความทนทาน ความถ่วงจำเพาะ 0.75-0.80
  • - ไม่มีชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เพื่อลดโอกาสที่จะต้องทำการซ่อมบำรุงให้เหลือน้อยที่สุด
  • - ไม่มีการปิดก่อนที่จะระบายอากาศหมด
  • - มาตรฐาน : เป็นไปตาม JIS B 2063, TIS 1368, BS EN 1074-4

ชนิดช่องระบายอากาศเล็ก

     ระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อโดยอัตโนมัติ

ชนิดช่องระบายอากาศใหญ่

     ระบายอากาศออกหรือดูดอากาศเข้าโดยอัตโนมัติได้ในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่มีการเติมหรือปล่อยน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดสูญญากาศและความเสียหายที่จะเกิดกับเส้นท่อ

ชนิดช่องระบายอากาศ 2 ช่อง แบบระบายเร็ว

      เป็นการรวมชนิดช่องระบายอากาศเล็กและใหญ่เข้าด้วยกันภายในตัวเรือนเดียว

ชนิดช่องระบายอากาศ 2 ช่องร่วมกับวาล์วตัดตอน

     รวมชนิดช่องระบายอากาศเล็กและใหญ่พร้อมกับวาล์วตัดตอนเข้าด้วยกัน

ชนิด ช่องระบายอากาศ 2 ช่องสำหรับน้ำเสีย

     เป็นวาล์วระบายอากาศที่มีทั้งช่องระบายอากาศเล็กและใหญ่อยู่ด้วยกัน ใช้กับระบบน้ำเสีย

Download Catalog

วาล์วระบายอากาศ