วาล์วลิ้นกันกลับ (เช็ควาล์ว) สำหรับงานดับเพลิง


      วาล์วได้ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน UL312, FM I210, ULC class 200 วาล์วได้ออกแบบมาเพื่อต้านทานความดันย้อนกลับหรือการไหลย้อนกลับและลดการกระเพื่อมในเส้นท่อ เหมาะสำหรับงานดับเพลิงและการจ่ายน้ำ

รองลิ้นเป็นยางเท่านั้น
  • - UL Class 175 size 3”–10”
  • - FM Class 200 size 2 1/2”–12”
Download Catalog

วาล์วลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง

วาล์วลิ้นกันกลับ ชนิดลิ้นเอียง

วาล์วลิ้นกันกลับชนิด Rubber Flapper

วาล์วลิ้นกันกลับสำหรับงานดับเพลิง