วาล์วลิ้นยก (เกทวาล์ว) แบบลิ้นหุ้มยางก้านยก ชนิดหน้าจานสำหรับระบบดับเพลิง


     วาล์วลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางรุ่น 105U เหมาะสำหรับระบบดับเพลิงและระบบจ่ายน้ำ มีตั้งแต่ขนาด 2 1/2"-12"

     วาล์วลิ้นยกรุ่น 105U ได้ออกแบบมาสำหรับความดันที่สูงและความดันย้อนกลับหรือการไหลย้อนกลับ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบปิดสนิท

ตุณลักษณะ
  • - Class 175/200
  • - ก้านยก
  • - สามารถเปลี่ยนลิ้นได้
  • - ปิดได้สนิท
  • - การไหลได้เต็มที่-การสูญเสียพลังงานการไหลน้อย
  • - สีชนิด Epoxy ทั้งภายในและภายนอก
  • - ลิ้นหุ้มด้วยยางวัลกาไนส์
  • - มีดุมเดียว มีการต๊าปและใส่ปลั๊ก
Download Catalog

ชนิดใช้งานกับระบบประปาและระบบน้ำเสีย

วาล์วลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางก้านยก ชนิดหน้าจานสำหรับระบบดับเพลิง

วาล์วลิ้นยกแบบก้านยก เกลียวนอก

วาล์วลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางสำหรับใช้งานกับระบบประปาและระบบน้ำเสีย

วาล์วชนิดลิ้นยกแบบก้านไม่ยก

วาล์วลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยาง

Ductile Gate Valve Rising Stem Fig. 110 SSD