วาล์วบานยก
ประตูน้ำบานยก
ประตูน้ำบานยก

วาล์วบานยก (เกทวาล์ว)

Cast Iron, Ductile Iron (Spheroidal Graphite Iron) or Stainless Steel Fabrication. Metal seated.

  • Max. DN 4000x5000 mm.